Een geweldloos overheidssysteem

Een geweldloos overheidssysteem is duidelijk een onmogelijkheid zolang de grote kloof tussen de rijken en de miljoenen hongerigen blijft bestaan.

(Gandhi)