Gandhiaans vastenweekend 2024: Vernietiging en herstel, de boodschap van Luc Vankrunkelsven

Datum: 
08/03/2024 - 19:00 tot 10/03/2024 - 16:30
Plaats: 
Abdij van Averbode
Abdijstraat 1
3271
Averbode

Doel en opzet:

Het weekend heeft bewust een rustig en langzaam karakter. Vasten is een middel om helder te krijgen waar het eigenlijk om gaat. Het maakt tijd vrij voor geweldloze solidariteit met de gekwetste, lijdende mens.

Tijdens het weekend trachten we de geweldloze weg van Gandhi tegen het licht te houden van de actualiteit.

Het weekend wil een vorm van herbronning bieden voor mensen die zoeken naar geweldloze vormen van omgaan met onze wereld.

Dit jaar willen we de geestelijke erfenis die Luc Vankrunkelsven ons nalaat, in de kijker zetten.
Luc was één van de oprichters van de Gandhi-vastenweekends. Hij overleed op 15 september 2023 in Chapecó, Brazilië en werd op 6 oktober 2023 begraven in de Abdij van Averbode.

Thema 2024: Vernietiging en herstel

Luc Vankrunkelsven was nauw betrokken bij CIMIC vzw, van bij het begin als bewogen docent en als cursist. Marc Colpaert schreef namens CIMIC in het laatste boek van Luc een korte voorstelling die goed weergeeft hoe Luc in het leven stond.

Klimaatveranderingen, oorlogen, falende politieke systemen, ontbossingen, woestijnvorming en watergebrek verplichten mens en dier elders heil te zoeken. Het is zaak om oorzaken en gevolgen onder ogen te zien, te analyserenen er een ethisch antwoord op te geven.

Betekenisgeving, zingeving is evenzeer aan de orde. Transitie vindt sowieso plaats. Maar hoe verandert dat ons wereldbeeld, ons mensbeeld en evenzeer ons godsbeeld? Hieromtrent wegkijken, of ‘zwijgen als vermoord’ is weinig heilzaam en zelfs ongezond. Alles alleen maar ondergaan, vreet meer aan een mens dan zich laten confronteren en tot handelen overgaan .

Men kan die transitie niet ‘uithouden’ zonder een bron of een visie die de mens een plek geeft binnen het groter natuurgeheel, en met aandacht voor alle levende wezens, fauna en flora, voor de habitat die de mens niet kan verwittigen zonder zichzelf te vernietigen.

"In de voormiddag bezoeken we een interessante boer, Vidmar Menegat, die de traditie van agro-diversiteit probeert te behouden. Het bedrijf heeft drieënvijftig hectaren, waarvan 30% oorspronkelijk bos. Hij stimuleert andere boeren om het erfgoed aan zaden te behouden. Ze komen bij hem om hun zaden te verwerken. Toch gaat het achteruit. Tien jaar geleden waren er in de streek bijvoorbeeld nog honderdvijftig soorten bonen en twintig soorten mais. Hoeveel daar nog van over is, is niet geweten. Er is nu geen ondersteuning meer door de overheden. Het plakkaat Ecoforte aan de opslagplaats van het bedrijf is nog een herinnering aan de ondersteuning van het verleden. In de handel worden maar enkele soorten meer gebruikt. Het is te vergelijken met de meer dan tienduizend soorten rijst in Azië. Nu schiet er maar een klein beetje van over. (Internationale) handel houdt niet van diversiteit. Te omslachtig." (Uit 'Vernietiging en herstel' van Luc Vankrunkelsven)

Programma
Vrijdag 8 maart 2024
19u00: Aankomst en onthaal
20u00: Situering van het weekend, Kennismaking met elkaar, Eerbetoon aan Luc

Zaterdag 9 maart 2024
08u30 Thee
09u00 Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie, creatief werk. Om het uur een tekst of lied.
13u00 Thee
14u00 Wandeling
16u00 Getuigenis door Herman Wauters en Siska Blondé over de geestelijke erfenis van Luc Vankrunkelsven in Brazilië en Europa.
18u00 Thee
19u00 Meditatie onder begeleiding van Stefan Vermuyten.

Zondag 10 maart 2024
08u30 Thee
09u00 Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie, creatief werk. Om het uur een tekst of lied.
13u00 Thee, voorbereiding vieringmoment
14u30 Vieringmoment
15u30 Afsluitende lichte (fruit)maaltijd
16u30 Veilig huiswaarts

Praktisch
Inschrijven & deelnameprijs
Richtprijs € 125, naar draagkracht (lakens inbegrepen) per persoon. Reserveer tijdig : fmonbaliu@gmail.com. Na betaling vóór 28/02/24 wordt uw inschrijving per mail bevestigd . Rekeningnr. BE 20 8939 8553 8556 ( VDK) met vermelding van “Vasten 2024 + naam en voornaam van de deelnemer(s)”

Info:
F.Monbaliu : 0473 68 75 81
wauters.herman@telenet.be

Meebrengen
Toiletgerief, handwerk of lectuur, meditatiematje of -bankje

Begeleiding
Herman Wauters, Katrien Van Oost & Stefan Vermuyten