Hoe ga je in dialoog over elkaars levensbeschouwing?

Datum: 
23/11/2019 - 13:30 tot 17:30
Plaats: 
Het Wereldhuis
Nieuwbeekstraat 35
Aalst

Voor Gandhi zijn hindoes, moslims, sikhs en christenen allemaal ‘kinderen van God’. Het zijn verschillende wegen die allemaal op hetzelfde punt uitkomen nl. de Geest van de Waarheid die mensen aanspoort om het ‘laagste’ der schepping te beminnen als zichzelf. Na een grondige studie van de gita, de koran, de bijbel en andere heilige geschriften en na veelvuldige interreligieuze contacten bewaart hij “bemin uw naaste als uzelf” als hét fundamentele refrein in alle levensbeschouwingen.
Dr. Pat Patfoort geeft in binnen- en buitenland voordrachten en vormingen op het gebied van conflicttransformatie en geweldloze conflicthantering, verzorgt bemiddelingen en is auteur van verscheidene boeken en artikels. Ze werkt met een heel divers publiek: ouders en leerkrachten, kinderen en studenten hoger onderwijs, vredesorganisaties en actiegroepen, personeel van ziekenhuizen en van gevangenissen, vakbonden en rebellen, enz. De laatste jaren horen daar ook religieuze groepen bij in het kader van interlevensbeschouwelijk dialogeren.

Een organisatie van Vredeshuis Aalst i.s.m. Jebron vzw in teken van "150 jaar Gandhi"