Indien India een slaaf van de machines wordt

Indien India een slaaf van de machines wordt, dan zeg ik: 'Oh God, moge de wereld gered worden'.

(Gandhi)