Ongeduld zal het zicht van de revolutionair vertroebelen

Ongeduld zal het zicht van de revolutionair vertroebelen en hem op een zijpad leiden.

(Gandhi)