Opvoeden met inspiratie van Gandhi

Datum: 
10/03/2020 - 20:00 tot 22:30

Geweldloos verzet zoals dat door o.m. Gandhi in de sociaal-politieke strijd werd gebruikt, inspireerde Haim Omer (Israël) om opvoeders die zich machteloos voelen te helpen de kracht te vinden om vol te houden in het verzet tegen het (zelf)destructieve gedrag van kinderen en jongeren. We denken aan agressie, niet meer naar school gaan, druggebruik, gameverslaving en allerlei andere vormen van onacceptabel gedrag. Geweldloos verzet in de opvoedingscontext krijgt vorm in concrete instrumenten (zoals een aankondiging of campagne van bezorgdheid) en een basishouding die we "Nieuwe Autoriteit" of "Verbindend Gezag" noemen.

Langzaamaan verspreidt dit gedachtegoed zich onder ouders, leerkrachten en opvoeders allerhande, die er steun in vinden om een vorm van gezag neer te zetten die ondersteunend én begrenzend, liefdevol én vasthoudend is.
In deze lezing maak je kennis met dit gedachtegoed en laten we via concrete voorbeelden zien hoe opvoeders zich krachtig kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag, zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en escalaties. Kortom, een inspirerende avond voor (groot)ouders, leerkrachten (in opleiding), onthaalmoeders, opvoeders, leiding, speelpleinbegeleiders… en al wie interesse heeft in opvoeding.

Deze avond wordt begeleid door Hilde Leonard. Zij is de drijvende kracht van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be). In die hoedanigheid ondersteunt zij leerkrachten, ouders en andere opvoeders bij het omgaan met ongewenst gedrag en het neerzetten van een krachtige vorm van gezag.

Een organisatie van Vredeshuis Aalst i.s.m. Het Huis van het Kind Aalst, in teken van "150 jaar Gandhi"
De locatie ligt nog niet vast.