Vasten voor het leven

Datum: 
23/05/2019 - 13:15 tot 24/05/2019 - 13:15
Plaats: 
Bijstandskerk
Kolenmarkt
Brussel

Op de vooravond van de verkiezingen vasten we twee dagen opdat we niet zouden vergeten te kiezen voor de planeet. Een keuze die moet leiden tot krachtdadige en moedige politieke beslissingen inzake klimaat, met de 1,5°C-limiet als leidraad. Een keuze voor het leven, ook na ons. Met deze tweedaagse vasten willen we onze steun betuigen aan de Klimaatcoalitie én Youth for Climate.

Bovendien is 24 mei de vierde verjaardag van de encycliek Laudato Si’ waarin paus Franciscus iedereen oproept om mee te werken aan een ‘integrale ecologie’. Greta Thunberg vraagt om er een feestelijke algemene stakingsdag voor het klimaat van te maken. Als de jongeren kunnen spijbelen, kunnen wij het werk en het eten staken.

We vasten om zuiver te krijgen waar het om gaat. Met name om een wereld die ons in leven kan houden. Om liefde voor die wereld en de rijke biodiversiteit die ze herbergt. Om toekomst voor iedereen, met respect voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Vasten is niet exclusief een religieuze kwestie. We willen niet polariseren maar verbinden. Daarom nodigen we alle mensen uit, ongeacht hun levensovertuiging, die zich zorgen maken over het klimaat, om deel te nemen. Een ondersteunend bezoek brengen kan uiteraard ook. Of van thuis uit (gedeeltelijk) meedoen is eveneens zinvol.

Via deze symbolische actie geven we een signaal aan al onze politici. We menen wat we vragen. Er is een enorm groot draagvlak bij de bevolking voor een beleid dat klimaatwetten stemt en klimaatmaatregelen uitwerkt. Tegelijk roepen we alle burgers op om hun stem te geven aan hen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor het krachtig en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.

Sluit aan of spreek je steun uit
Spreek hier je steun uit voor onze actie, of laat ons weten dat je deelneemt in de Bijstandskerk of thuis.

Programma

Donderdag 23 mei

09.00 u - 11.30 u: Onthaal en kennismaking
11.00 u: Video Greta Tunberg in Ted Talk: “ Wat we meer nodig hebben dan hoop is actie!”
11.30 u: De Grote Klimaatquiz o.l.v. Herman Wauters (Vasten voor Vrede)
12.30 u: Vrijblijvend theemoment
14.00 u: Mohamed El Bachiri over “Een jihad van liefde” n.a.v. het recente toneelstuk
17.30 u: Vrijblijvend theemoment
18.30 u: Film “Energy for Change” (CIDSE): Voorbeelden van hoe we anders kunnen omgaan met en energie. Nederlands ondertiteld.
19.30 u: Hugo Van Dienderen (Grootouders voor het klimaat): "Ook grootouders maken zich (nog) zorgen over het klimaat". Aansluitend gesprek
Overnachten kan in de sacristie van de kerk. Meebrengen: slaapzak, luchtmatras of veldbed en toiletgerief.

Vrijdag 24 mei

09.00 u: Vrijblijvend theemoment
10.00 u: 4 jaar Laudato Si'. Greta Thunberg roept op om de verjaardag te vieren met een 'Gobal strike' voor het klimaat.
De pauselijke encycliek over 'de zorg voor het gemeenschappelijk huis' verscheen op 24 mei 2015. Rechtvaardigheid, vrede en ecologie vormen één geheel. De gezamenlijke aanpak ervan is 'integrale ecologie'. Klimaatmaatregelen moeten sociaal rechtvaardig zijn
Karel Malfliet (Ecokerk) licht toe.
12.00 u: Actie! We vertrekken richting Brussel-Noord om aan te sluiten bij de Klimaatmars met Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, ‘Workers for Climate’ en andere organisaties
17.00 u: We verbreken gezamenlijk het vasten met fruit en yoghurt in de Bijstandskerk

Dit initiatief van "Vasten voor Vrede" en Ecokerk wordt ondersteund door:
Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent | Pax Christi Vlaanderen | Welzijnszorg | ORBIT vzw | Broederlijk Delen | Grootouders voor het klimaat | Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier |

***

Quotes:
Mgr. Luc Van Looy: "Ze zijn met velen, de jongeren die ons oproepen dringend werk te maken van de klimaateisen. Ze vragen om 'herziening' van beslissingen, om het grondig bijsturen van een mentaliteit. Ze doen dat niet met oorlogstaal, maar ze leggen duidelijk en vriendelijk de vinger op de wonde. Misschien leiden hun acties tot een verdieping van de democratie en naar een gedeelde verantwoordelijkheid van het volk en de beleidsverantwoordelijken. We zien dialoog ontstaan zonder traangas. We ontdekken een gemeenschapsgevoel waar ernst en humor zorgen en zoeken naar oplossingen elkaar omhelzen, jongeren nodigen volwassenen uit samen te pleiten voor een toekomst die overeenkomt met wat de Schepper ermee bedoelde. Paus Franciscus heeft in de encycliek Laudato Si' duidelijk gepleit voor een duurzaam beleid, dat gedragen wordt door alle landen en culturen. Milieu en schepping zijn als een gave die God in de handen van de mensen heeft gelegd om verantwoordelijk en dankbaar te beheren. Niet: beheersen als eigendom, maar wel in een soort erfpacht of vruchtgebruik."

Herman Wauters (Vasten voor Vrede): "Als dementie-expert stel ik me de vraag of we stilaan niet afstevenen op een nieuw soort dementie. We lijken blijkbaar steeds meer en meer te ‘willen’ vergeten dat de planeet ons voedt, kleedt, verwarmt, beademt, … kortom ons in leven houdt, ons het leven schenkt. Deze soort dementie is als een sluipend gif: het begint traag en vertroebelt onze geesten. In tegenstelling echter tot de ‘echte’ vormen van dementie kunnen we deze soort dementie wél onmiddellijk voorkomen. De remedie is drievoudig: meer “bewustzijn”, het ophalen van herinnering en moedige politieke keuzes. Vasten kan “bewust-zijn” én “her-innering” naar boven halen. Dat ervaar ik reeds 32 jaar tijdens de jaarlijkse vastenweekends ‘Vasten voor vrede’. Het bewustzijn en de her-innering leren ons dat we maar één planeet hebben. Dit vasten doet bovendien een appel op de politiek. We kunnen niet zeggen: we hebben het niet geweten! Daarom hongeren we naar échte verandering en vastberaden politieke beslissingen, zoals ondermeer beschreven in Laudota Si’en het memorandum van de Kimaatcoalitie."

Karel Malfliet (Ecokerk): "Het verwijt van de protesterende jongeren aan deze generatie volwassenen en beleidsmakers blijft aan de ribben plakken: “Jullie stelen onze toekomst voor onze ogen”. Ze eisen dat de politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven, en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft. Op de klimaattop in Polen, eind 2018, stelden de politieke leiders teleur, door de aanbevelingen van het IPCC-rapport niet te vertalen in een geloofwaardige verhoging van de ambities. Samen met de andere wereldleiders krijgen ze een herkansing in september, op de extra klimaatvergadering, aansluitend op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Samen met de Belgische Klimaatcoalitie en met de lidorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en hun internationale netwerken, zullen we de druk blijven opvoeren.
Met de ‘integrale ecologie’ van Laudato Si’ hebben we een krachtig instrument om samen aan de slag te gaan, de ‘ecologische bekering’ waar te maken en een geloofwaardige bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, duurzame en klimaatveilige toekomst."

Hugo Van Dienderen (co-voorzitter Grootouders voor het Klimaat): “Wij, grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Het klimaatbeleid moet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.”

Luc Vankrunkelsven (norbertijn van Averbode): "Ik verbind vasten met levensstijl en juich acties over vlees of plastic toe, omdat ze als politiek actiemiddel interessant zijn, maar de Bijbel maant aan niet uit te pakken met je bidden of vasten. Vasten heeft altijd twee dimensies. De eerste is verinnerlijking, leeg worden om gevuld te worden; de tweede solidariteit met de zwaksten en met de aarde die vertrapt/opgewarmd wordt."

Filip Monbaliu (Vasten voor Vrede): "Laudato Si' van paus Franciscus geeft me de boodschap van een integrale ecologie, Gandhi het gereedschap van vasten als middel van politieke verandering."

Zuster Jeanne Devos: "Ik denk dat elke mens recht heeft op een droom. Onze wereld heeft dromen nodig. Het is een kwestie van geloven en van liefde. De uitdaging blijft die droom van liefde en leven voor allen waar te maken, en daarom moeten we kiezen voor een radicaal andere weg.”