Vasten voor vrede: Gandhiaans vastenweekend 2023

Datum: 
10/03/2023 - 19:00 tot 12/03/2023 - 16:30
Plaats: 
Abdij van Averbode
Abdijstraat 1
3271
Averbode

“Volgens de ware advaita zijn alle mensen gelijk in de ogen van God. Slechts door de maya werden ze ertoe gebracht verschillen te zien tussen mensen en mensen.” (Gandhi)

Doel en opzet
Het weekend heeft bewust een rustig en langzaam karakter. Stilte, handenarbeid, mogelijkheid tot lectuur en gebed wisselen af met momenten van gesprek en ontmoeting.

Vasten is een middel om helder te krijgen waar het eigenlijk om gaat. Daarbij leeg en stil worden, kan ons naar onszelf én de ander doen keren. Het maakt een intense tijd vrij voor geweldloze solidariteit met de gekwetste, lijdende mens.

Tijdens het weekend trachten we bovendien de geweldloze weg van Gandhi tegen het licht te houden van de actualiteit. De inspiratie van Gandhi vormt de basis om vanuit een geweldloos perspectief te reflecteren op één aangereikt thema waaraan we het vasten verbinden.

Het weekend wil een vorm van herbronning bieden voor mensen die zoeken naar geweldloze vormen van omgaan met onze wereld.

Thema van dit weekend: Only One, a-dvaita, niet-twee
“Mijn godsdienst aanvaardt en vereert alle grote profeten, onderwijzers van de mensheid en de verschillende gedaanten waarin de Ene zich in de verschillende godsdiensten manifesteert. Al die verschillende gedaanten zijn immers, volgens de Vedische geschriften, slechts de manifestatie van de ene, zelfde werkelijkheid die de grondslag van alles is.”

Dit citaat van een hindoe trof mij danig. En inderdaad, ik zag rishi's en swami's in christelijke tempels neerbuigen voor de maagd Maria. Dit zette mij op weg om op zoek te gaan. In de loop van het jaar dat ik bij de Indische Norbertijnen verbleef, kreeg ik meer voeling met wijze waarop in India die veelheid aan vormen beleefd wordt. Mijn voordracht is geen uiteenzetting van de vedanta filosofie. Wel wil ik met anekdotes, persoonlijke ervaringen en teksten cirkelen rond het vedische bewustzijn over de werkelijkheid 'van binnen uit'. Een inzicht trouwens, dat voor mij een poort geopend heeft naar een dieper verstaan van mijn eigen christelijke traditie.

Gastspreker Stefan Vermuyten

Stefan was actief in het bezinnings-centrum van Averbode. Hij verbleef in 1997 één jaar bij de Indische Norbertijnen van Jamtara. Nu is hij pastoraal verantwoordelijke in het MS-Centrum van Melsbroek.

Programma:
Vrijdag 10 maart 2023
19u: Aankomst en onthaal
20u: Situering van het weekend
Kennismaking met elkaar

Zaterdag 11 maart 2023
8u30 Thee
9u Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie, creatief werk
Om het uur een tekst of lied.
13u Thee
14u Wandeling
16u Stefan Vermuyten: ‘Advaita, mijn ervaring ’
18u Thee
19u Meditatie onder begeleiding van Stefan

Zondag 12 maart 2023
8u30 Thee
9u Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie, creatief werk.
Om het uur een tekst of lied.
13u Thee, voorbereiding vieringmoment
14u30 Vieringmoment
15u30 Afsluitende lichte (fruit)maaltijd
16u30 Veilig huiswaarts

Praktisch
Inschrijven & deelnameprijs
Richtprijs € 110, naar draagkracht (lakens inbegrepen) per persoon. Reserveer tijdig : fmonbaliu@gmail.com. Na betaling vóór 28/02/23 wordt uw inschrijving per mail bevestigd . Rekeningnr. BE 20 8939 8553 8556 ( VDK) met vermelding van “Vasten 2023 + naam en voornaam van de deelnemer(s)”

Info:
F.Monbaliu : 0473 68 75 81
wauters.herman@telenet.be

Meebrengen
Toiletgerief, handwerk of lectuur, meditatiematje of -bankje

Begeleiding
Luc Vankrunkelsven & Herman Wauters