Vasten voor Vrede - Gandhiaans vastenweekend 2018

Datum: 
09/03/2018 - 19:00 tot 11/03/2018 - 16:30
Plaats: 
Abdij van Averbode
Abdijstraat 1
3271
Averbode

“De kracht die door de geweldloosheid wordt opgewekt is oneindig veel groter dan de kracht van alle wapens die door de vindingrijkheid van de mens is opgewekt.”
(M.K. Gandhi)

Het jaarlijkse vastenweekend wil een vorm van herbronning bieden voor mensen die zoeken naar geweldloze vormen van omgaan met onze wereld. Tijdens het weekend trachten we bovendien de geweldloze weg van Gandhi tegen het licht te houden van de actualiteit. De inspiratie van Gandhi vormt de basis om vanuit een geweldloos perspectief te reflecteren op één aangereikt thema waaraan we het vasten verbinden.

Thema 2018: Constructieve geweldloze acties/levensstijl vandaag

De Britse Zoutwet verbood Indiërs om in eigen land zout te verzamelen of te verkopen. Gandhi besefte dat het trotseren van deze wet een geweldloze manier w as om de Britse onderdrukking aan te klagen en zijn uiteindelijk doel zichtbaar te maken, met name: een onafhankelijk India. Hij organiseerde een mars van zijn ashram naar de oceaan om er zout te winnen. Op 12 maart 1930 startte hij zijn mars met een kleine groep medestanders die al gauw uitgroeide tot een paar tienduizenden. Hij wandelde 390 kilometer van dorp tot dorp tot aan de kust. Daar pikte hij op 5 april een kluit zout op en werd onmiddellijk gearresteerd.

Naar zijn voorbeeld begonnen duizenden Indiërs zeewater te koken en zout te winnen. De mars trok wereldwijd de aandacht van de media en leidde tot massaal protest in India. Amper twee jaar later wordt Gandhi uitgenodigd op een rondetafelconferentie in Engeland waar men voor het eerst de mogelijke onafhankelijkheid van India zal bespreken in het bijzijn van verschillende Indiërs.
Het weekend heeft bewust een rustig en langzaam karakter. Stilte, handenarbeid, mogelijkheid tot lectuur en gebed wisselen af met momenten van gesprek en ontmoeting.

Vasten is een middel om helder te krijgen waar het eigenlijk om gaat. Daarbij leeg en stil worden, kan ons naar onszelf én de ander doen keren. Het maakt een intense tijd vrij voor geweldloze solidariteit met de gekwetste, lijdende mens. Bovendien biedt het een vorm van herbronning voor mensen die zoeken naar geweldloze vormen van omgaan met onze wereld.


Programma
Vrijdag 9 maart 2018

 • 19u Aankomst en onthaal
 • 20u Situering van het weekend en kennismaking met elkaar
 • 20u30 Mogelijkheid tot begeleide meditatie

Zaterdag 10 maart 2018

 • 8u30 Thee
 • 9u Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie. Om het uur een tekst of lied.
 • 13u Thee
 • 14u Duiding van de Zoutmars
 • 16u30 Wandeling
 • 18u Thee
 • 19u Film 'Demain' + nabespreking

Zondag 11 maart 2018

 • 8u30 Thee
 • 9u00 Stille tijd met handwerk, lectuur of meditatie. Om het uur een tekst of lied.
 • 13u Thee
 • 13u15 Voorbereiding vieringmoment
 • 14u30 Vieringmoment
 • 15u30 Afsluitende lichte (fruit)maaltijd
 • 16u30 Veilig huiswaarts

Inschrijven
Herman Wauters
Bist 48, 2500 Lier
T 0476 934 956
E-mail: wauters.herman@telenet.be

Deelnameprijs
€ 100 (lakens inbegrepen) per persoon. De betaling is uw inschrijving.
Betalen kan door storting van de deelnameprijs op rekeningnummer: BE71 8335 2107 4869
met vermelding van “Vasten 2018 + naam en voornaam van de deelnemer(s)”

Meebrengen
Toiletgerief, handwerk of lectuur, meditatiematje of -bankje

Begeleiding
Luc Vankrunkelsven, Jonas Slaats, Katrien Van Oost & Herman Wauters