Vastenweekends

Het 'Vasten voor vrede'-weekend tracht al jaren Gandhi's inspiratie te verbinden met de actualiteit. De weekends brengen de Gandhiaanse weg in de praktijk: in vasten, gebed en handenarbeid wordt helder waar het eigenlijk om gaat.

Deze vastenweekends zijn traditiegetrouw rustig en stil. We vasten om ons te keren tot onszelf én de ander. Het is een tijd van inkeer én appél tot solidariteit met diegenen die lijden onder geweld en vanuit een geweldloze houding hun vijand nog in de ogen durven zien…

De weekends gaan elk jaar door rond de sterfdag van Gandhi (30 januari) in het Ontmoetingscentrum Siddartha in Tremelo.